Historie
Repertoire
Praktische informatie
Agenda
Links
Historie
Op 19 juni 1923 werd de “Zangvereeniging Vlijmensch Mannenkoor” opgericht, als onderdeel van toneelvereniging “Oefening en Vermaak”.

Vier jaar later al werd het koor uitgenodigd door het Bosch Gemengd koor om deel te nemen aan een concours en wel omdat het koor toen al bekend stond “als het beste koor uit den geheelen  omtrek”.
Rond 1930 kon het koor putten uit een groot arsenaal van jeugdige zangers. Er bestond zelfs een rangorde: van aspirant leden, leerlingen tot zangmeester. Deze laatsten fungeerden tevens als hulpjes van de dirigent.

De eerste officiële statuten en het huishoudelijke reglement dateren van 11 februari 1931. Op deze datum werd ook de naam gewijzigd in “Zangvereeniging Vlijmensch Mannenkoor”. De contributie bedroeg 20 cent per maand! Dat er inmiddels veel veranderd is in de maatschappij wordt duidelijk als we lezen dat: “In 1932 het gehele Vlijmensch Mannenkoor bij den ingang van het dorp klaar stond om het nieuwe Hoofd der School alhier met een welkomstlied te ontvangen”.

1932 is ook het jaar het koor voor het eerste een operette instudeerde: "De kapitein van de Köpenick". De crisis van de jaren dertig ging ook aan het koor niet voorbij. De contributie moest in 1933 zelfs worden teruggebracht tot 10 centen per maand.
In 1936 werd er een "gemengd koortje” gevormd, met als hoofdreden dat: "Dames bij concoursen en fancyfairs onmisbaar zijn"!

In datzelfde jaar was er een teeravond. Volgens het jaarverslag werden naast koffie en thee ook drie consumpties per persoon aangeboden. Maar vooral de 100 liter bier, gesponsord door Bavaria, de 100 sigaren, 2 kg. bonbons en de 500 worstenbroodjes vallen op.

In de eerste oorlogsjaren werd er nog gezongen en werden ook de eerste dames in het bestuur opgenomen. Naarmate de oorlog echter vorderde, werden alle activiteiten gestopt. Pas in 1946 werd besloten tot: "Een heroprichting van den zangvereniging". De contributie was 25 cent per maand.
De meeste optredens werden in die tijd in samenwerking met de toneelvereniging verzorgd, waarbij het koor in de pauzes optrad. Na 1955 werden er meer en meer eigen concerten gegeven die ook niet meer in cafés gehouden worden. Zo werd in 1969 voor de eerste keer een concert verzorgd in de kerk op de Vliedberg, die daarvoor was omgebouwd tot concertzaal. De uitvoering van Mozarts Krönungsmesse, met begeleiding van een volwaardig symfonie orkest, bleek een goede gok, want ruim 800 mensen woonden dat concert bij!
In de jaren 70 werden diverse concerten gegeven in samenwerking met bekende zangers als Marco Bakker, Wilma Driessen, Caroline van Hemert en Ursula Benz. Een echt hoogtepunt was het concert van 1977, waarbij Verdi´s “Nabucco”  uitgevoerd werd, met in de hoofdrol Marco Bakker, maar waar ook plaatselijke talenten als Hubert Verreijt, Ton de Bont en de sopraan Thea Vermeulen-Peek hun beste beentje voorzetten.

De repetities werden in het begin in café Pijnenburg (de Puk, later de Witte) gehouden. Na het sluiten van deze lokaliteit in 1964 werd overgestapt naar “Het Centrum”. De laatste jaren werd gebruikt gemaakt het culturele buurtcentrum "'De Mand" in Vlijmen. Na de sloop hiervan in 2007 werd tijdelijk uitgeweken naar Rietwerk Verboord.

Momenteel telt het koor ongeveer 35 actieve leden. Zij worden, uitzonderlijk bij mannenkoren, gedirigeerd door een vrouwelijke dirigent, Carla van Helvoort.